41669960_1543638462402302_1251850256589520896_o

Nácviky Tanečnej Zložky

pondelok, od 18.30h,

– štvrtok, od 18.30h,

v budove Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Nám. J. Herdu č. 2