O SÚBORE

Univerzitný folklórny súbor Trnafčan pôsobiaci pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave bol založený v roku 1984 a nadviazal na tradície Travského regiónu.    Do roku 2002 sa predstavoval pod názvom FS Dudváh Trnava. Súboru sa podarilo v roku 2010 nadviazať úzku spoluprácu s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a 01. 07. 2015 sa na základe zriaďovacej listiny vydanej vtedajším rektorom univerzity Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc. mim. prof. stal oficiálne univerzitným súborom. Členmi súboru sú milovníci folklóru rozličného veku a vzdelania.  V súčasnosti je súbor po umeleckej stránke pod vedením Kristíny Polachovej.

Súbor sa úspešne prezentuje ako na domácich folklórnych festivaloch (Myjava, Trnava, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Lysá pod Makytou, Máriková…), tak i v zahraničí (Česká republika, Sicília, Sardínia, Grécko, Portugalsko, Mexiko…). Súbor sa taktiež zúčastňuje aj na súťažiach tancov a tvorivých choreografií ( Akademický Zvolen, Akademická Nitra, Šaffova ostroha…).

Aj keď sa súbor svojou činnosťou zameriava na kultúrne dedičstvo Trnavského regiónu, veľkú časť jeho repertoáru tvoria aj tanečné, hudobné a spevácke interpretácie ľudových tradícií pochádzajúce z ostatných regiónov Slovenska. Tanečnú i spevácku zložka sprevádza cimbalová muzika. V roku 2000 členovia súboru nahrali CD pod názvom „Piesne z Trnavskej roviny“, ktoré obsahuje pre verejnosť málo známe Vianočné piesne z Trnavskej oblasti

NOVINKY